ขั้นตอนการดำเนินการของการฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2020

Last updated: Aug 17, 2020  |  247 Views  |  Announcement

ขั้นตอนการดำเนินการของการฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2020

(สำหรับนักศึกษารหัส 60)... - นศ.ส่งแบบฟอร์มได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - กรณีที่นักศึกษาอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งแบบฟอร์ม เป็นไฟล์ SCAN และส่งกลับมายังอีเมล์ mgt.bbapsu@gmail.com ทางหลักสูตรจะดำเนินการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา (โดยนักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้รับทราบก่อนล่วงหน้าที่อาจารย์จะอนุมัติเอกสารให้)

Related content
Powered by MakeWebEasy.com