ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รอบที่ ๒) โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

Last updated: 2021-11-26  |  2580 Views  | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รอบที่ ๒)  โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)


           ตามที่ได้เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกนักเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) นั้น

           ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

           . รหัส 10511 จำนวนทั้งหมด ๖ คน (คลิกเพื่ออ่าน)

           ๒. รหัส 10511 จำนวนทั้งหมด ๖ คน (คลิกเพื่ออ่าน)

           ๓. รหัส 10511 จำนวนทั้งหมด ๒๓ คน (คลิกเพื่ออ่าน)

      หลักสูตร BBA คณะวิทยาการจัดการ ใช้ระบบสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ติดตามทางเพจ www.interbba.com  หรือ ทาง Facebook Page: BBA-English Program PSU
         
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุษณี เหลาะเหม โทร ๐ ๗๔๒๘ ๗๙๕๖

 

Powered by MakeWebEasy.com