ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (TCAS 4)

Last updated: 2021-06-11  |  382 Views  | 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  (TCAS 4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (TCAS 4)

 

โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 4) (คลิกเพื่ออ่าน)

Powered by MakeWebEasy.com