อาจารย์ผู้สอน
image
รศ. ดร. ศิริลักษณ์ บางโชคดี
Ph.D. (Accounting), Griffith University, Australia, 2551
image
ผศ.ดร.รัญชนา สิทนธวาลัย
Ph.D. (Engineering for Manufacture) University of Manchester, UK, 2548
image
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ
Ph.D. (Marketing), Thammasat University, Thailand, 2550
image
ผศ. ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
Ph.D. (Accounting and finance) The University of Newcastle, Australia, 2555
image
ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์
Ph.D. (Management International Business and Strategy), University of Reading, UK, 2558
image
ดร.ดรณีกร  สุปันตี
Ph.D.(Human Resource Management), Griffith University, Australia, 2558
image
ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์
Ph.D. (Organizational Psychology) California School for Professional Psychology, Alliant international University, USA, 2559
image

ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
Doctor of Philosophy (Supply Chain & Logistics) RMIT University, Australia, 2560

image
Dr.Yoshifumi Harada
D.B.A. (International Business Management), Kanagawa University, Japan, 2547
image
ดร.กุลกานต์  เมเวส
Ph.D.(Management), RMIT University, Australia, 2557
image
ดร.กลางใจ  แสงวิจิตร
Doctor of Business Administration (Finance) Alliant International University, USA, 2557
image
 ดร.ทิติพร ณ นคร
Ph.D. (Management: Entrepreneurship and Strategy), University of Lancaster, UK, 2564
image
ดร.สุนันทา เหมทานนท์
Ph.D. (Marketing), Monash University, Australia, 2557
image
ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
Ph.D. (Marketing and Strategy) Cardiff University UK, 2554
image
ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
Ph.D. (Accountancy), RMIT University, Australia, 2561
image
ดร.รุชดี บิลหมัด
Ph.D.Software Engineering, Dalian University of Technology, China, 2562
image
อาจารย์ดนุพล ทิพย์พงศ์
MSc (Logistics and Supply chain management), University of Portsmouth, 2556
image
อาจารย์ธมนวรรณ ด่านกิตติกุล
M.A (Teaching English as an International Language), Prince of Songkla University, 2560
image
อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ
MLitt (International Business Management), University of St Andrews, 2556
image
อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี
MA (Human Resource Management), Middlesex University, 2556
image
Mr. Arno Immelman
MSc.(Entrepreneurship and International Business), Northumbria University, UK, 2559
image
อาจารย์อัจฉรา จันทน์เสนะ 
LL.M. Law in Development, University of Warwick, UK, 2543
LL.B.  Business Law, Assumption University, Thailand, 2541
อาจารย์พิเศษ
image
ผศ.จงพิศ ศิริรัตน์
M.S. (General Management), Fort Hays Kansas State College, USA
image
อาจารย์บุญญภัค ศิริรัตน์
M.A. (International Relations) Dean’s List of Outstanding Scholars, Arizona State  University, Tempe, Arizona, USA, 2545
image
อาจารย์วัลย์ยานี  ถาวรกาญจน์
Master Degree of Administration of BusinessZGlobal Trade Managemenx, Charles Sturt University, 1999
image
อาจารย์มาริสา พุตละพันธ์
MBA (International Hotel and Tourism Management), University of Perpignan Via Domitia, France, 2550
image
Dr.Vishal  Rana
Ph.D(Human Resource Management/Organisational Behaviour) Griffith University, Australia, 2563
Powered by MakeWebEasy.com