ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รอบที่ ๒) โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

Last updated: 2021-11-26  |  2810 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รอบที่ ๒)  โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)         

          ตามที่ได้เปิดรับสมัคร โครงการคัดเลือกนักเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) นั้น
           ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

           ๑. รหัส 10511 จำนวนทั้งหมด ๖ คน (คลิกเพื่ออ่าน)

           ๒. รหัส 10511 จำนวนทั้งหมด ๖ คน (คลิกเพื่ออ่าน)

           ๓. รหัส 10511 จำนวนทั้งหมด ๒๓ คน (คลิกเพื่ออ่าน)

      หลักสูตร BBA คณะวิทยาการจัดการ ใช้ระบบสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ติดตามทางเพจ www.interbba.com  หรือ ทาง Facebook Page: BBA-English Program PSU
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุษณี เหลาะเหม โทร ๐ ๗๔๒๘ ๗๙๕๖

รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (คลิกเพื่ออ่าน)

Powered by MakeWebEasy.com