ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

Last updated: 2021-04-01  |  902 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (รหัสโครงการ 9001) (คลิกเพื่ออ่าน)

     รหัส 10507 จำนวน 7 คน

     รหัส 10516 จำนวน 17 คน

2. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาการจัดการ (รหัสโครงการ 0501) (คลิกเพื่ออ่าน)

     รหัส 10501 จำนวน 10 คน

     รหัส 10502 จำนวน 5 คน

3. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ (รหัสโครงการ 9004) (คลิกเพื่ออ่าน)

    รหัส 10508 จำนวน 1 คน

Powered by MakeWebEasy.com