ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Last updated: 2022-02-07  |  638 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาสามารถประมาณการได้ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปี 1 มีดังนี้

1. ค่าเรียน BBA Intensive Course (90 ชั่วโมง)              8,500 บาท หรือ
   ค่าเรียน BBA Intensive Course (45 ชั่วโมง)               6,000 บาท
   ดูรายละเอียด

2. ค่าประกันความเสียหาย                                                   5,000 บาท

    หลักสูตรจะดำเนินการคืนค่าประกันความเสียหายนี้ให้แก่นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา พ้นสภาพนักศึกษา หรือลาออก

   โดยบัญชีของผู้รับเงินคืนจะต้องเป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น

3. ค่า Blazer (สูท)                         1,500 – 2,500 บาท(ราคาโดยประมาณ)

     หลักสูตรจะยืนยันค่าเสื้อสูทกับนักศึกษาอีกครั้งในภายหลัง

 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Powered by MakeWebEasy.com