TCAS1/2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ

Last updated: 2022-01-12  |  1816 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TCAS1/2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ

หลักสูตรฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.   คณะวิทยาการจัดการ ใช้ระบบสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอแจ้งรายละเอียดโปรแกรม ZOOM ในท้ายประกาศ

2.      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 26 มกราคม 2565

3.      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

4.      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุษณี เหลาะเหม โทร 0 7428 7956

           คลิกเพื่อดูรายชื่อ

                                           ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

Powered by MakeWebEasy.com