ประกาศ

รายละเอียด การสอบสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับสมัคร รอบที่2

ประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา ฉบับที่ 4

กรุณาสำรองไฟล์

การจัดการเรียนการสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

มาตรการรับมือ COVID-19 เบื้องต้น ของหลักสูตร BBA

Powered by MakeWebEasy.com