ประกาศ

รับสมัครทุนฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (TCAS 4)

สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์Tcas3 (Admission 1 & 2)

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์

แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้ผลกระทบจาก_COVID-19

รายละเอียด การสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบ2)

ประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา ฉบับที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

กรุณาสำรองไฟล์

การจัดการเรียนการสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

มาตรการรับมือ COVID-19 เบื้องต้น ของหลักสูตร BBA

Powered by MakeWebEasy.com